Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Prop. 57 L (2015-2016), Innst. 235 L (2015-2016), Lovvedtak 59 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2016 Innst. 235 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.05.2016