Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker

Prop. 53 S (2015-2016), Innst. 322 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.05.2016 Innst. 322 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i å godkjenne EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2016