Representantforslag om kvinner i fengsel

Dokument 8:56 S (2015-2016), Innst. 264 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Stine Renate Håheim Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 264 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om særskilte tiltak for kvinner i fengsel. Forslagene fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2016