Endring i vedtak om forskudd på formues- og inntektsskatt for inntektsåret 1989

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 1. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988