Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989

Budsjett-innst. S. nr. 15. for 1989

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.11.1988 Budsjett-innst. S. nr. 15 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1988