Budsjett-innst. S. I Foreløpig innstilling om nasjonalbudsjettet for 1989 og forslag til statsbudsjett medregnet folketrygden for 1989

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. I og Budsjett-innst. S. nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.11.1988 Budsjett-innst. S. I (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1988