Representantforslag om implementering av mobil helseteknologi

Dokument 8:73 S (2015-2016), Innst. 314 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 314 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og forkastet forslag fra Arbeiderparti-representanter om økt bruk av mobil helseteknologi. Forslagene fikk i tillegg til Arbeiderpartiets støtte, også støtte fra SV, MDG og delvis også fra Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016