Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2015-2016), Innst. 340 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 340 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Komiteen viste blant annet til at tvangsbruk er svært inngripende og alvorlig, og noterte seg at forebyggingsenheten har vært nødt til å påpeke flere forhold der det er formelle mangler, eller der tiltakene kan fungere som forsterkning av en allerede vanskelig situasjon. Komiteen understreket at forebyggingsenhetens observasjoner må tas på alvor og viste til at det i meldingen ble pekt på manglende dokumentasjon og på flere former for tvangsbruk som kan være i strid med hva som er til beste for den som utsettes for tvang, og i strid med våre menneskerettslige forpliktelser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016