Energiloven (utenlandskonsesjon)

Prop. 98 L (2015-2016), Innst. 24 L (2016-2017), Lovvedtak 2 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.10.2016 Innst. 24 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon). Endringene ble vedtatt med stemmene fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet - og støttet av Venstre, og med subsidiær støtte fra Kristelig Folkepartiet . Det ble i tillegg vedtatt et forslag fra Høyre. Fremskrittspartiet og Venstre - om at regjeringen på egnet måte skal redegjøre for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra utenlandsforbindelser eid og drevet av andre aktører enn den systemansvarlige, kan tilfalle felleskapet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.10.2016