Postsektoren i endring

Meld. St. 31 (2015-2016), Innst. 76 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 76 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om postsektoren. Meldingen tar for seg utviklingen i postsektoren og omstillingen sektoren står overfor som følge av stor nedgang i postforsendelsene. Stortinget vedtok fire anmodninger til regjeringen, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen: - Fremme forslag til fremtidig organisering og drift av Norges Postmuseum - Finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner, aviser og forhåndsstemmer før én brevstrøm blir iverksatt - Sørge for at vedtektsbestemmelsen om nynorsk videreføres for Posten Norge AS - Fremme egen sak dersom det vurderes færre enn fem utleveringsdager for flere postmottakere enn dagens krav fra postmyndighetene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016