Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell (Tilleggsinnstilling)

Innst. 213 S (2015-2016), Innst. 213 S Tillegg 1 (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.05.2016 Innst. 213 S Tillegg 1 (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2016