Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell

Innst. 213 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.04.2016 Innst. 213 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2016