Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip

Dokument 8:99 S (2015-2016), Innst. 73 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten Norderhus, Ingrid Heggø, Irene Johansen, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit, Odd Omland, Tone-Helen Toften Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 73 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016