Representantforslag om lov om medieansvar

Dokument 8:102 S (2015-2016), Innst. 155 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt, Arild Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.12.2016 Innst. 155 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om lov om medieansvar. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen utrede lov om medieansvar, herunder legge til rette for en teknologinøytral lovgivning, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Utredningen bør blant annet omfatte redaktørens ansvar for redaksjonelt stoff, ansvar for brukergenerert innhold, kildevernets beskyttelse og adgangen til å etterforske medienes kilder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2017