Representantforslag om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter

Dokument 8:106 S (2015-2016), Innst. 188 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit, Marianne Aasen, Tone-Helen Toften Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 188 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter. Forslaget ble behandlet sammen med Meld. St. 40 (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017