Representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året

Dokument 8:126 S (2015-2016), Innst. 61 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.11.2016 Innst. 61 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året. Stortinget vedtok å be regjeringen i forbindelse med strategien for rekruttering til fiskerier å utrede ungdomsfiskeordningen, og komme tibake til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016