Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 65 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996