Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 15 (1996-97) unntatt kap. 923, 946, 955, romertall II og pkt. 3 Europipe II, Innst. S. nr. 72 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Trasevalget for rørdelen for naturgass til Tyskland
Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 72 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996