Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 39 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi sin godkjennelse til EØS-komiteens beslutning om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016