Endringar på statsbudsjettet for 1989 under kapittel administrert av Utanriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp

St.prp. nr. 90, innst. S. nr. 212 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1989 Innst. S. nr. 212 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989