Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Dokument 12:4 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang