Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

Dokument 12:11 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp)

Saksgang