Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

Dokument 12:24 (2015-2016), Innst. 131 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V), (KrF) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 131 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 24, jf. Innst. 131 S (2018-2019) og Dokument 12:24 (2015-2016) fremmet av Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal. Forslaget gjelder vern av matjordressursene. Forslaget oppnådde med 95 stemmer for og 71 stemmer mot ikke det grunnlovsmessige flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2019