Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

Dokument 12:24 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V), (KrF)

Saksgang