Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

Dokument 12:23 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (KrF)

Saksgang