Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

Dokument 12:23 (2015-2016), Innst. 285 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (KrF) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 285 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling Innst. 285 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:23 (2015-2016), Dokument 12:26 (2015-2016) og Dokument 12:41 (2015-2016). Forslagene gjelder vern om marine ressurser. Ingen av forslagene fikk grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2019