Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser)

Dokument 12:41 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (Sp)

Saksgang