Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

Dokument 12:27 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang