Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke)

Dokument 12:32 (2015-2016)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (V)

Saksgang