Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke)

Dokument 12:32 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang