Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Dokument 12:21 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (A), (V)

Saksgang