Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)

Dokument 12:36 (2015-2016), Innst. 289 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 289 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling Innst. 289 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:36 (2015-2016), Forslaget går ut på at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo en enstemmig komité at forslaget ikke bifalles. Ved behandlingen i Stortinget stemte én representant mot komiteens innstilling. Forslaget fikk dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2019