Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i ekomloven

Prop. 157 LS (2015-2016), Innst. 167 L (2016-2017), Lovvedtak 60 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 09.02.2017Innst. 167 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning om mobiltermineringstakster. Proposisjonen fikk to innstillinger; en Innst. S og en Innst. L, der lovendringene gjøres. Proposisjonen inneholder bestemmelse som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpen og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Proposisjonen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr. Stortinget har vedtatt å innarbeide de foreslåtte endringene i ekommloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 09.02.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 13.03.2017