Endringer i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

Prop. 2 L (2016-2017), Innst. 36 L (2016-2017), Lovvedtak 6 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 36 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 22.11.2016