Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 24 S (2016-2017), Innst. 131 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 131 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016