Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Prop. 12 S (2016-2017), Innst. 247 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.04.2017 Innst. 247 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2017