Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.04.2017 Innst. 250 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk Meldingen ble besluttet vedlagt protokollen. Flertallets merknader og vedtak vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken. Stortinget vedtok dessuten fem anmodninger til regjeringen, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen - sette minstegrensen i søknadsgrunnlag for Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner til 10 millioner kroner - karlegge tilbudet til spillavhengige - evaluere effekten av at det åpnes for at spillere kan delta i hovedbingospill via internett - foreta en bred og ekstern evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis - vurdere å myke opp forbudet mot interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2017