Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning

Meld. St. 9 (2016-2017), Innst. 254 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2017 Innst. 254 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fagskoleutdanning, Meld. St. 9 (2016-2017). Stortinget vedtok fire anmodninger til regjeringen, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen 1) foreta en midtveisevaluering av fagskolereformen etter 3 år og en full evaluering etter 5 år, 2) foreslå en rett til tilknytning til samskipnad for alle fagskoler, 3) vurdere om fagskoler etter bestemte kriterier bør ha plikt til medlemskap i studentskipned og 4) sikre at fagskolestudentene og partene i arbeidslivet inkluderes i dialogmøtene og andre relevante arenaer med regionene og fagskolesektoren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2017