Varig flomvern i Opovassdraget mv.

Prop. 11 S (2016-2017), Innst. 110 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2016 Innst. 110 S (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet regjeringens forslag til varig flomvern i Opovassdraget mv. Det ble vedtatt at man åpner for konsesjonsbehandling av planer om kombinert utbygging av flomtunnel og vannkraftverk i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune i Hordaland.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 01.12.2016

      Behandlet i Stortinget: 07.12.2016