Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Varig flomvern i Opovassdraget mv.

Dette dokument

  • Innst. 110 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 11 S (2016–2017)
  • Dato: 01.12.2016
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 1. desember 2016

Ola Elvestuen

Per Rune Henriksen

leder

ordfører