Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt

Dokument 8:13 S (2016-2017), Innst. 196 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hege Haukeland Liadal, Ib Thomsen, Rasmus Hansson, Svein Harberg Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A), (H), (FrP), (KrF), (MGD) Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 196 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen og har vedtatt følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017