Endringer på statsbudsjettet for 1989 under kapittel 1230 administrert av Departementet for utviklingshjelp

St.prp. nr. 66, innst. S. nr. 143 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 143 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1989