Representantforslag om endring av førerforskriften, jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6

Dokument 8:15 S (2016-2017), Innst. 220 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Janne Sjelmo Nordås, Kirsti Bergstø, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp), (SV) Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 220 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å endre førerforskriften, slik at krav til opplæring for sertifikat for lokomotivførere endres. Det ble framsatt forslag om endring i forskriftens § 18 og § 21. Forslagene falt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2017