Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)

Prop. 18 L (2016-2017), Innst. 160 L (2016-2017), Lovvedtak 51 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.01.2017 Innst. 160 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 09.02.2017