Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2016-2017), kap. 5613, Innst. 136 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 136 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet., budsjettkapittel 5613, jf. Prop. 25 S (2016-2017) og Innst. 136 S (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2016