Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2016-2017), unntatt kap. 925, 927 og 5613, Innst. 126 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 126 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2016 under Nærings-og fiskeridepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016