Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2016-2017), kap. 925 og 927, Innst. 117 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2016 Innst. 117 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringen gjaldt fiskeriforskning under kap. 925 og 927 og ble vedtatt uten merknad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016