Representantforslag om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo

Dokument 8:27 S (2016-2017), Innst. 223 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 223 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om 50 pst. statlig bidrag til en trikkelinje nord for Sinsenkrysset, over Tonsenhagen, til Linderud i Oslo. Trikkelinjen er ikke prioritert innenfor rammen av Oslopakke 3 og det er ikke avsatt kommunale investeringsmidler, og forslaget ble på denne bakgrunn ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2017