Representantforslag om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner

Dokument 8:29 S (2016-2017), Innst. 237 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Jorid Holstad Nordmelan, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 237 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om å sørge for at det etableres lavterskel psykisk helsetilbud til barn, unge og familier i alle kommuner. Forslaget fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2017