Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge

Dokument 8:32 S (2016-2017), Innst. 199 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 199 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Rasmus Hansson fra MDG om et løft for dyrevelferden i Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2017