Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 21. februar 2017

Morten Ørsal Johansen

fung. leder og ordfører