Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Meld. St. 34 (2016-2017), Innst. 360 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2017 Innst. 360 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2017