Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Prop. 75 L (2016-2017), Innst. 361 L (2016-2017), Lovvedtak 109 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 30.05.2017Innst. 361 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i flere lover på helse- og omsorgsfeltet for å styrke barns rettigheter når de mottar helsehjelp. Dette gjelder blant annet barns rett til medvirkning og medbestemmelse, herunder bestemmelser om videreformidling av informasjon til foreldrene. Vedtaket innebærer blant annet en snever adgang til at informasjon om og fra barnet videreformidles til foreldrene mot barnets vilje, også når det er under 12 år.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.05.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017